zurück

Mairie Börger Akten im Staatsarchiv Osnabrück
1809 Börger: Geburtsregister NLA OS Rep 491 Nr. 328
1809 Börger: Aufgebotsregister NLA OS Rep 491 Nr. 328
1809 Börger: Heiratsregister NLA OS Rep 491 Nr. 328
1809 Börger: Sterberegister NLA OS Rep 491 Nr. 328
1810 Börger: Geburtsregister NLA OS Rep 491 Nr. 328
1810 Börger: Aufgebotsregister NLA OS Rep 491 Nr. 328
1810 Börger: Heiratsregister NLA OS Rep 491 Nr. 328
1810 Börger: Sterberegister NLA OS Rep 491 Nr. 328
1811 Börger: Geburtsregister NLA OS Rep 491 Nr. 328a
1811 Börger: Aufgebotsregister NLA OS Rep 491 Nr. 328a
1811 Börger: Heiratsregister NLA OS Rep 491 Nr. 328a
1811 Börger: Sterberegister NLA OS Rep 491 Nr. 328a
1812 Börger: Geburtsregister NLA OS Rep 491 Nr. 329
1812 Börger: Aufgebotsregister ---
1812 Börger: Heiratsregister NLA OS Rep 491 Nr. 329
1812 Börger: Sterberegister NLA OS Rep 491 Nr. 329
1813 Börger: Geburtsregister NLA OS Rep 491 Nr. 329
1813 Börger: Aufgebotsregister ---
1813 Sögel: Heiratsregister NLA OS Rep 491 Nr. 329
1813 Börger: Sterberegister NLA OS Rep 491 Nr. 329
1814 Börger Gemeinde: Geburtsregister NLA OS Rep 491 Nr. 330
1814 Börger Gemeinde: Aufgebotsregister ---
1814 Börger Gemeinde: Heiratsregister NLA OS Rep 491 Nr. 330
1814 Börger Gemeinde: Sterberegister NLA OS Rep 491 Nr. 330


Info: ---

Die Bauerschaften des Kirchspiel Börger
Auflistung lt. http://www.emslanders.com/emsland_parishes.htm

Börger  
Börgermühle  
Börgermoor  
Börgerwald  
Breddenberg  
Dosfeld  
Neubörger  
Nordkamp